ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/01/2562 ถึง 01/02/2562)
6.65 8.25 6.55 8.10 59,582,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/12/2561 ถึง 18/01/2562)
6.60 6.70 5.80 6.60 25,209,200
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15/02/2562 7.40 7.45 7.20 7.20 2,482,800
14/02/2562 7.30 7.50 7.25 7.40 5,700,400
13/02/2562 7.65 7.70 7.30 7.30 7,015,300
12/02/2562 7.70 7.90 7.60 7.60 4,468,100
11/02/2562 8.10 8.25 7.80 7.80 11,575,900
08/02/2562 8.00 8.70 8.00 8.65 14,602,800
07/02/2562 8.00 8.30 8.00 8.10 6,976,600
06/02/2562 8.05 8.20 8.00 8.05 3,108,400
05/02/2562 8.05 8.15 8.00 8.05 2,614,200
04/02/2562 8.15 8.15 8.00 8.05 1,582,500
01/02/2562 7.95 8.15 7.90 8.10 4,977,600
31/01/2562 7.95 8.15 7.85 7.95 5,251,000
30/01/2562 8.00 8.00 7.80 7.95 4,423,800
29/01/2562 7.65 8.00 7.60 7.80 6,895,200
28/01/2562 7.95 8.00 7.55 7.60 4,657,100
25/01/2562 7.85 8.25 7.75 7.90 11,253,700
24/01/2562 7.30 7.85 7.15 7.85 14,311,200
23/01/2562 6.65 7.50 6.65 7.40 5,235,600
22/01/2562 6.80 6.80 6.55 6.65 1,000,400
21/01/2562 6.65 6.85 6.60 6.80 1,577,200
18/01/2562 6.45 6.60 6.40 6.60 2,633,800
17/01/2562 6.05 6.50 6.05 6.40 4,292,700
16/01/2562 6.05 6.10 6.00 6.05 1,066,100
15/01/2562 6.15 6.15 6.00 6.00 711,600
14/01/2562 6.00 6.20 6.00 6.10 1,128,400
11/01/2562 5.95 6.00 5.85 6.00 1,028,400
10/01/2562 6.05 6.05 5.90 5.90 1,083,000
09/01/2562 6.05 6.15 6.00 6.00 553,700
08/01/2562 6.10 6.15 6.00 6.05 913,400
07/01/2562 6.00 6.20 6.00 6.10 2,008,300
04/01/2562 6.00 6.05 5.90 5.95 744,500
03/01/2562 6.10 6.15 6.00 6.00 571,900
02/01/2562 6.10 6.10 6.00 6.05 671,500

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่