ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 03 มกราคม 2561 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22/01/2561 ถึง 02/02/2561)
12.30 12.50 11.70 12.00 51,220,900
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/12/2560 ถึง 19/01/2561)
12.20 13.50 12.20 12.30 73,989,000
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16/02/2561 10.50 10.90 10.50 10.80 10,403,700
15/02/2561 10.80 10.80 10.10 10.30 9,719,600
14/02/2561 11.20 11.30 10.70 10.80 11,548,000
13/02/2561 11.80 11.80 11.10 11.20 14,278,200
12/02/2561 12.00 12.10 11.60 11.70 3,966,700
09/02/2561 11.90 12.00 11.80 12.00 2,661,100
08/02/2561 12.00 12.10 11.90 12.00 2,244,000
07/02/2561 12.10 12.10 11.90 11.90 2,517,000
06/02/2561 11.80 12.10 11.70 11.90 5,629,000
05/02/2561 11.80 12.00 11.70 11.90 3,255,200
02/02/2561 12.20 12.30 11.90 12.00 5,607,000
01/02/2561 12.10 12.40 12.00 12.10 20,688,300
31/01/2561 11.80 12.10 11.70 11.70 6,387,900
30/01/2561 12.00 12.10 11.70 11.80 4,404,000
29/01/2561 12.10 12.20 12.00 12.00 2,153,400
26/01/2561 12.10 12.20 12.00 12.10 1,151,900
25/01/2561 12.20 12.20 12.00 12.00 1,426,600
24/01/2561 12.00 12.30 12.00 12.20 1,366,700
23/01/2561 12.30 12.40 12.00 12.00 4,153,800
22/01/2561 12.30 12.50 12.20 12.20 3,881,300
19/01/2561 12.50 12.50 12.30 12.30 1,416,400
18/01/2561 12.50 12.60 12.40 12.40 1,341,300
17/01/2561 12.30 12.50 12.30 12.50 1,732,200
16/01/2561 12.30 12.70 12.30 12.30 2,883,500
15/01/2561 12.80 12.90 12.40 12.40 6,231,700
12/01/2561 12.90 13.00 12.80 12.80 1,513,400
11/01/2561 12.80 13.00 12.70 12.80 3,699,400
10/01/2561 13.00 13.10 12.90 12.90 1,539,800
09/01/2561 12.80 13.00 12.80 12.90 2,589,800
08/01/2561 13.20 13.30 12.80 12.80 4,653,700
05/01/2561 13.30 13.40 13.10 13.10 4,835,200
04/01/2561 13.20 13.50 13.00 13.30 12,499,200
03/01/2561 12.60 13.20 12.50 13.20 12,228,600

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่