ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 08 ธันวาคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10/11/2560 ถึง 23/11/2560)
12.80 12.90 11.60 11.70 36,520,100
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10/10/2560 ถึง 09/11/2560)
17.40 17.80 12.00 12.70 197,633,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08/12/2560 12.70 13.20 12.70 13.00 5,105,100
07/12/2560 12.40 12.70 12.40 12.70 906,600
06/12/2560 12.70 12.80 12.40 12.40 1,800,000
04/12/2560 12.70 12.80 12.50 12.80 1,421,700
01/12/2560 12.70 12.80 12.40 12.70 2,481,700
30/11/2560 12.90 12.90 12.30 12.70 3,793,500
29/11/2560 13.10 13.10 12.90 12.90 3,702,200
28/11/2560 13.00 13.30 12.70 13.00 15,232,900
27/11/2560 11.90 12.70 11.90 12.70 9,303,700
24/11/2560 11.80 11.90 11.70 11.70 1,601,000
23/11/2560 12.10 12.10 11.60 11.70 7,157,800
22/11/2560 12.20 12.40 12.00 12.00 5,869,800
21/11/2560 12.30 12.40 12.10 12.10 3,145,600
20/11/2560 12.30 12.50 12.20 12.20 2,291,700
17/11/2560 12.30 12.70 12.20 12.40 5,431,400
16/11/2560 12.50 12.60 12.30 12.30 3,140,100
15/11/2560 12.70 12.80 12.50 12.50 2,770,600
14/11/2560 12.50 12.80 12.50 12.70 2,247,200
13/11/2560 12.70 12.90 12.50 12.50 1,921,100
10/11/2560 12.80 12.80 12.60 12.60 2,544,800
09/11/2560 12.90 13.00 12.50 12.70 3,124,500
08/11/2560 13.20 13.50 12.70 12.80 9,034,100
07/11/2560 12.70 13.30 12.70 13.20 9,877,900
06/11/2560 12.70 12.80 12.40 12.70 5,164,600
03/11/2560 12.30 12.70 12.30 12.60 10,062,800
02/11/2560 12.60 13.00 12.00 12.10 29,414,900
01/11/2560 13.90 14.00 13.10 13.10 10,382,700

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่