ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/09/2560 ถึง 04/10/2560)
16.80 17.10 16.30 16.90 66,335,000
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/08/2560 ถึง 20/09/2560)
14.70 17.60 14.60 16.70 153,788,500
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/10/2560 16.60 17.00 16.00 16.20 9,106,500
18/10/2560 17.30 17.30 16.60 16.70 9,753,600
17/10/2560 17.40 17.60 17.10 17.30 6,248,300
16/10/2560 17.50 17.80 17.30 17.40 6,638,800
12/10/2560 17.30 17.80 17.30 17.50 11,946,100
11/10/2560 17.20 17.40 17.20 17.20 5,571,900
10/10/2560 17.40 17.50 17.10 17.30 7,760,400
09/10/2560 17.20 17.80 17.10 17.50 22,268,900
06/10/2560 17.20 17.40 16.90 17.20 14,482,700
05/10/2560 17.00 17.40 16.90 17.30 16,887,800
04/10/2560 16.50 17.10 16.50 16.90 22,915,200
03/10/2560 16.60 16.60 16.40 16.40 1,138,200
02/10/2560 16.70 16.70 16.50 16.50 2,202,200
29/09/2560 16.80 16.80 16.50 16.60 2,581,900
28/09/2560 16.30 16.80 16.30 16.70 5,510,900
27/09/2560 16.70 16.70 16.30 16.30 4,292,900
26/09/2560 16.80 16.90 16.60 16.60 11,107,700
25/09/2560 16.90 17.10 16.80 16.80 8,128,100
22/09/2560 16.80 16.90 16.60 16.80 5,004,600
21/09/2560 16.80 16.80 16.60 16.70 3,453,300
20/09/2560 16.60 16.90 16.30 16.70 11,909,000
19/09/2560 16.90 16.90 16.60 16.60 9,652,900
18/09/2560 17.10 17.30 16.80 16.80 9,869,500
15/09/2560 16.90 17.20 16.90 17.00 11,768,400
14/09/2560 17.40 17.60 16.50 16.80 27,767,500
13/09/2560 15.50 17.20 15.40 17.20 34,037,200
12/09/2560 15.00 15.50 15.00 15.40 7,047,200
11/09/2560 15.00 15.20 14.90 14.90 3,327,800
08/09/2560 15.30 15.50 15.00 15.00 4,879,700
07/09/2560 14.80 15.30 14.80 15.20 13,532,800
06/09/2560 15.00 15.00 14.70 14.80 1,498,500
05/09/2560 14.80 15.00 14.80 15.00 2,193,300
04/09/2560 14.70 14.80 14.70 14.80 353,900
01/09/2560 14.80 14.90 14.60 14.70 2,100,900

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่