ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 ธันวาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/11/2561 ถึง 28/11/2561)
8.45 8.45 7.90 8.10 4,899,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/10/2561 ถึง 14/11/2561)
8.90 8.95 7.80 8.30 17,084,900
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14/12/2561 7.45 7.50 7.30 7.30 530,600
13/12/2561 7.45 7.60 7.40 7.45 862,000
12/12/2561 7.40 7.45 7.35 7.40 697,900
11/12/2561 7.70 7.70 7.30 7.40 2,825,600
07/12/2561 7.75 7.75 7.70 7.75 746,000
06/12/2561 7.80 7.80 7.70 7.75 999,500
04/12/2561 7.95 7.95 7.75 7.85 643,100
03/12/2561 7.80 8.00 7.80 7.90 841,200
30/11/2561 8.00 8.00 7.75 7.80 2,985,700
29/11/2561 8.10 8.15 7.95 8.05 454,500
28/11/2561 8.20 8.20 8.10 8.10 218,700
27/11/2561 8.20 8.20 8.05 8.15 312,900
26/11/2561 7.95 8.15 7.90 8.10 462,600
23/11/2561 8.05 8.05 7.95 7.95 290,800
22/11/2561 8.00 8.05 7.90 7.90 475,800
21/11/2561 8.00 8.10 7.90 8.00 580,400
20/11/2561 8.20 8.20 8.00 8.05 552,100
19/11/2561 8.15 8.25 8.15 8.25 406,400
16/11/2561 8.20 8.30 8.10 8.10 365,100
15/11/2561 8.45 8.45 8.05 8.15 1,234,800
14/11/2561 8.35 8.50 8.25 8.30 584,300
13/11/2561 8.30 8.55 8.25 8.35 655,000
12/11/2561 8.40 8.55 8.25 8.35 735,700
09/11/2561 8.45 8.55 8.40 8.40 454,400
08/11/2561 8.45 8.50 8.40 8.40 468,300
07/11/2561 8.50 8.60 8.25 8.35 691,900
06/11/2561 8.45 8.75 8.40 8.40 2,121,000
05/11/2561 8.45 8.50 8.40 8.40 415,100
02/11/2561 8.45 8.55 8.40 8.40 573,200
01/11/2561 8.65 8.70 8.35 8.40 1,858,500

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่