ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 03 กันยายน 2561 ถึง 12 ตุลาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/09/2561 ถึง 28/09/2561)
10.10 10.60 9.60 9.70 21,441,200
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/08/2561 ถึง 14/09/2561)
9.35 10.40 9.20 10.10 66,334,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12/10/2561 8.85 9.00 8.85 8.90 901,600
11/10/2561 9.00 9.10 8.85 8.85 1,086,500
10/10/2561 9.05 9.20 9.05 9.15 623,800
09/10/2561 9.10 9.25 9.10 9.15 491,300
08/10/2561 9.35 9.45 9.10 9.15 761,200
05/10/2561 9.35 9.55 9.35 9.35 606,800
04/10/2561 9.55 9.55 9.30 9.35 1,064,700
03/10/2561 9.60 9.65 9.50 9.55 660,500
02/10/2561 9.65 9.70 9.55 9.55 965,000
01/10/2561 9.65 9.75 9.60 9.60 849,800
28/09/2561 9.85 9.90 9.60 9.70 2,949,700
27/09/2561 9.95 9.95 9.85 9.85 451,700
26/09/2561 9.90 10.00 9.90 9.95 446,700
25/09/2561 9.95 9.95 9.85 9.90 755,600
24/09/2561 10.10 10.20 9.85 9.90 2,998,300
21/09/2561 10.20 10.60 10.00 10.00 7,768,000
20/09/2561 10.20 10.20 10.00 10.10 750,900
19/09/2561 10.20 10.30 10.10 10.10 1,886,900
18/09/2561 10.10 10.20 10.00 10.20 2,094,300
17/09/2561 10.10 10.10 9.90 10.00 1,339,100
14/09/2561 9.75 10.20 9.70 10.10 4,479,600
13/09/2561 9.70 9.85 9.65 9.75 1,706,800
12/09/2561 9.80 9.85 9.65 9.65 1,279,100
11/09/2561 9.80 9.95 9.75 9.75 868,100
10/09/2561 9.85 9.95 9.75 9.80 750,800
07/09/2561 9.85 10.00 9.75 9.85 1,292,500
06/09/2561 9.90 9.95 9.60 9.80 2,240,100
05/09/2561 10.20 10.20 9.80 9.80 3,038,100
04/09/2561 10.30 10.30 10.00 10.20 1,982,000
03/09/2561 10.10 10.30 10.00 10.30 1,895,400

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่