เอกสารนำเสนอ

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:

Opportunity Day Q4/2017

ขนาดไฟล์: 1.27 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Opportunity Day Q3/2017 (Revised)

ขนาดไฟล์: 995 KB.

ดาวน์โหลด PDF

Analyst Meeting 1H/2017

ขนาดไฟล์: 1.73 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Opportunity Day Q1/2017

ขนาดไฟล์: 1.05 MB.

ดาวน์โหลด PDF

AGM 2017

ขนาดไฟล์: 2.49 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่