ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 15.90THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,051,100

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.30(-1.85%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

15.90 / 163,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16.00 / 100

วันก่อนหน้า

16.20

ราคาเปิด

16.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

15.90 - 16.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

14.40 - 22.90

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ต.ค. 2560 16:39

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่