ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 13.00THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,105,100

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.30(2.36%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.90 / 109,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.00 / 115,200

วันก่อนหน้า

12.70

ราคาเปิด

12.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.70 - 13.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.60 - 22.90

ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธ.ค. 2560 16:35

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่