ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 10.80THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,381,000

เปลี่ยนแปลง (%)

-(-%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.70 / 721,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.80 / 52,200

วันก่อนหน้า

10.80

ราคาเปิด

10.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.70 - 10.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.10 - 20.00

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.พ. 2561 16:35

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่