ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 10.20THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,094,300

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.20(2.00%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.10 / 321,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.20 / 658,000

วันก่อนหน้า

10.00

ราคาเปิด

10.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.00 - 10.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.95 - 17.80

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ก.ย. 2561 16:38

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่