ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 8.90THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,041,900

เปลี่ยนแปลง (%)

-(-%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.90 / 38,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.95 / 60,700

วันก่อนหน้า

8.90

ราคาเปิด

8.85

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.80 - 9.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.80 - 18.90

ปรับปรุงเมื่อ: 20 เม.ย. 2561 16:35

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่