เว็บแคสต์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:

Opportunity Day Q4/2017

เวลา: 01:12:57 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

EGM 1/2017

เวลา: 03:48:25 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

Opportunity Day Q3/2017

เวลา: 57:54 นาที

ชมวีดีโอ

Opportunity Day 1H/2017

เวลา: 57:10 นาที

ชมวีดีโอ

Analyst Meeting 1H/2017

เวลา: 01:19:03 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

Opportunity Day Q1/2017

เวลา: 01:01:16 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

AGM 2017

เวลา: 03:32:25 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่