รายงานประจำปี

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

รายงานประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 14.25 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 7.24 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2559

ขนาดไฟล์: 4.95 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2558

ขนาดไฟล์: 6.57 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2557

ขนาดไฟล์: 21.28 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2556

ขนาดไฟล์: 17.68 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2555

ขนาดไฟล์: 52.66 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2554

ขนาดไฟล์: 6.76 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่