ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 พฤษภาคม 2562 ถึง 18 มิถุนายน 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/05/2562 ถึง 04/06/2562)
5.40 5.70 5.05 5.60 30,864,700
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/04/2562 ถึง 17/05/2562)
7.10 7.55 5.45 5.45 77,798,200
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/06/2562 5.65 5.80 5.60 5.80 1,350,900
17/06/2562 5.80 5.85 5.65 5.65 1,288,500
14/06/2562 5.80 5.85 5.70 5.80 715,400
13/06/2562 5.90 5.90 5.75 5.80 1,445,000
12/06/2562 5.95 6.05 5.80 5.95 1,279,500
11/06/2562 5.95 6.05 5.85 6.00 1,503,200
10/06/2562 5.75 5.95 5.70 5.95 3,869,800
07/06/2562 5.55 5.70 5.50 5.65 2,874,000
06/06/2562 5.55 5.60 5.40 5.50 1,024,600
05/06/2562 5.65 5.65 5.50 5.55 1,042,000
04/06/2562 5.40 5.70 5.35 5.60 5,092,000
31/05/2562 5.30 5.50 5.30 5.35 4,080,000
30/05/2562 5.30 5.35 5.25 5.30 523,100
29/05/2562 5.20 5.40 5.20 5.25 2,214,300
28/05/2562 5.40 5.45 5.20 5.20 6,805,300
27/05/2562 5.25 5.45 5.20 5.40 1,743,700
24/05/2562 5.25 5.30 5.15 5.20 1,311,800
23/05/2562 5.10 5.45 5.10 5.25 3,423,900
22/05/2562 5.15 5.25 5.05 5.15 2,539,600
21/05/2562 5.40 5.40 5.10 5.20 3,131,000
17/05/2562 5.60 5.60 5.45 5.45 1,365,100
16/05/2562 5.65 5.65 5.45 5.60 1,854,500
15/05/2562 5.80 5.85 5.65 5.65 1,545,400
14/05/2562 5.85 5.90 5.75 5.75 2,284,100
13/05/2562 6.05 6.10 5.90 5.90 1,396,500
10/05/2562 6.10 6.20 5.90 6.00 2,076,700
09/05/2562 6.20 6.25 6.10 6.10 830,900
08/05/2562 6.00 6.25 6.00 6.20 2,839,600
07/05/2562 6.45 6.45 6.00 6.05 8,395,200
03/05/2562 6.50 6.60 6.40 6.45 1,402,300
02/05/2562 6.45 6.55 6.30 6.45 3,871,200

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่