ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2562 ถึง 19 เมษายน 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/03/2562 ถึง 02/04/2562)
7.20 7.40 7.05 7.15 7,158,700
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/02/2562 ถึง 19/03/2562)
7.25 7.75 7.10 7.25 24,713,200
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/04/2562 7.45 7.55 7.35 7.40 8,232,500
18/04/2562 7.10 7.50 7.10 7.40 21,197,800
17/04/2562 7.15 7.20 7.10 7.10 1,215,200
12/04/2562 7.10 7.20 7.10 7.15 723,300
11/04/2562 7.10 7.20 7.10 7.10 583,700
10/04/2562 7.10 7.20 7.10 7.10 1,119,100
09/04/2562 7.10 7.15 7.05 7.10 747,300
05/04/2562 7.05 7.10 7.05 7.10 669,200
04/04/2562 7.10 7.15 7.05 7.05 996,900
03/04/2562 7.20 7.20 7.10 7.10 724,000
02/04/2562 7.15 7.20 7.10 7.15 1,477,200
01/04/2562 7.10 7.20 7.05 7.10 1,564,200
29/03/2562 7.25 7.30 7.10 7.10 817,000
28/03/2562 7.25 7.25 7.20 7.20 457,100
27/03/2562 7.25 7.30 7.20 7.30 254,000
26/03/2562 7.10 7.25 7.10 7.25 421,300
25/03/2562 7.25 7.30 7.15 7.15 738,600
22/03/2562 7.30 7.40 7.30 7.40 459,100
21/03/2562 7.25 7.35 7.25 7.30 260,000
20/03/2562 7.20 7.35 7.15 7.25 710,200
19/03/2562 7.15 7.35 7.15 7.25 150,300
18/03/2562 7.35 7.35 7.20 7.25 276,700
15/03/2562 7.35 7.50 7.25 7.25 1,342,500
14/03/2562 7.55 7.55 7.40 7.40 419,500
13/03/2562 7.45 7.55 7.40 7.55 853,300
12/03/2562 7.60 7.70 7.40 7.40 1,449,200
11/03/2562 7.45 7.60 7.45 7.55 932,400
08/03/2562 7.35 7.50 7.30 7.45 739,400
07/03/2562 7.30 7.40 7.25 7.40 624,000
06/03/2562 7.25 7.35 7.20 7.35 958,500
05/03/2562 7.25 7.35 7.15 7.25 546,600
04/03/2562 7.40 7.40 7.20 7.30 820,100
01/03/2562 7.40 7.45 7.20 7.20 1,648,200

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่