ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Thaicom Satellite Station

63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (ประเทศไทย)

โทรศัพท์: +66 2 596-5068

โทรสาร: +66 2 591-0724

ir@thaicom.net

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

น.ส. นาลิวัน ชินะผา

โทรศัพท์: +66 2 596-5068

ผู้ประสานงานนักลงทุนสัมพันธ์

naliwanc@thaicom.net

 

ฟอร์มติดต่อ


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่