เอกสารนำเสนอ

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:

Opportunity Day Q4/2018

ขนาดไฟล์: 1.01 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Opportunity Day Q3/2018

ขนาดไฟล์: 1.29 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Opportunity Day Q2/2018

ขนาดไฟล์: 1.13 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Opportunity Day Q1/2018

ขนาดไฟล์: 646 KB.

ดาวน์โหลด PDF

AGM 2018

ขนาดไฟล์: 2.22 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่