ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 7.30THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

96,000

เปลี่ยนแปลง (%)

-(-%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.30 / 69,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

7.35 / 83,200

วันก่อนหน้า

7.30

ราคาเปิด

7.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.30 - 7.35

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.80 - 12.20

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มี.ค. 2562 14:53

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่