ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 7.40THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

8,232,500

เปลี่ยนแปลง (%)

-(-%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.35 / 382,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

7.40 / 110,500

วันก่อนหน้า

7.40

ราคาเปิด

7.45

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.35 - 7.55

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.80 - 10.60

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เม.ย. 2562 16:37

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่