ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 5.80THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,411,100

เปลี่ยนแปลง (%)

-(-%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.80 / 256,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.85 / 265,100

วันก่อนหน้า

5.80

ราคาเปิด

5.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.75 - 5.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.05 - 10.60

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มิ.ย. 2562 16:39

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่