เว็บแคสต์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:

Opportunity Day Q4/2018

เวลา: 01:01:30 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

Opportunity Day Q3/2018

เวลา: 44:14 นาที

ชมวีดีโอ

Opportunity Day Q2/2018

เวลา: 55:08 นาที

ชมวีดีโอ

Opportunity Day Q1/2018

เวลา: 52:15 นาที

ชมวีดีโอ

AGM 2018

เวลา: 02:54:14 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่